Kurumsal

MORA İNŞAAT


Vizyonumuz

İnşaat sektöründe ulusal ve uluslararası platformda Mora İnşaat'ı marka yapmak.
Devlete, müşterilere, personele ve tedarikçilere karşı daima sözünde durmak.
Önceliği müşteri memnuniyetine verirken, ürünlerinin ve güvenilir hizmet kalitesi
ile oluşturduğu müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
İş programı ve teknik şartnamelere azami özen göstererek üstlenmiş olduğu projeleri
zamanında bitirip teslim etmek.
Kalite, çevre , işçi sağlığı ve iş güvenliği hedeflerine ulaşmak.

Misyonumuz

Sahip olunan tecrübe ve teknik bilgiyi, kurumsal değerler ve profesyonellik ile
birleştirip, müşteri memnuniyetini sürekli artırarak, her projede üstün başarı sağlamak.
Çalışanlarımızı eğiterek, faaliyet alanımızın ve çağın getirdiği yenilikleri uygulamada
öncü olabilmek.
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ilk akla gelen isim olarak, deneyim ve bilgi birikimini
sürekli artırmaktır.
Çağdaş yönetim uygulamarı ile TKY(Toplam Kalite Yönetimi) felsefesini, tüm yönetim ve
uygulama kademelerine aktif bir şekilde benimsetebilmek Mora İnşaat'ın misyonunu oluşturmaktadır.